Документи для проведення операцій

Home > ПОСЛУГИ > Депозитарна діяльність депозитарної установи

Документи для проведення операцій

March 20, 2018

Для фізичних осіб РОЗПОРЯДЖЕННЯ на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах фізичної особи РОЗПОРЯДЖЕННЯ на виконання облікової операції фізичної особи РОЗПОРЯДЖЕННЯ на блокування/розблокування ЦП фізичної особи РОЗПОРЯДЖЕННЯ на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції РОЗПОРЯДЖЕННЯ на закриття рахунку у цінних паперах фізичної особи Заява на отримання дивідендів Для юридичних осіб РОЗПОРЯДЖЕННЯ на […]

Документи для емітентів

March 7, 2018

АНКЕТА ЕМІТЕНТА КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКУ ПЕЧАТКИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЕМІТЕНТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ на внесення змін реквізитів Емітента ОПИТУВАЛЬНИК (для юридичної особи – резидента) ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для ідентифікації юридичної особи ЗАЯВА на відкриття рахунків у цінних паперах власникам РОЗПОРЯДЖЕННЯ на зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах власників РОЗПОРЯДЖЕННЯ на списання прав на […]

Документи для відкриття рахунку

March 7, 2018

Для фізичних осіб Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі – резиденту або нерезиденту АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (для фізичної особи) КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗАЯВА про відкриття рахунку в цінних паперах фізичної особи ОПИТУВАЛЬНИК (для фізичної особи – резидента) Договір про обслуговування рахунку в […]

Внутрішні документи

March 7, 2018

ПОЛОЖЕННЯ про депозитарну діяльність депозитарної установи від 01.02.2017 р. Інформація про фінансові послуги для клієнта (депонента) депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект -Інвестментс»

Депозитарна діяльність депозитарної установи

March 7, 2018

ТОВ «ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» – депозитарна установа, що здійснює депозитарну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України”, Положення про провадження депозитарної діяльності, інших норм діючого законодавства України, внутрішніх документів Депозитарної установи та на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Послуги Емітентам Депозитарна установа ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» пропонує повний […]

Тарифи

March 7, 2018

Для фізичних осіб ТАРИФИ для фізичних осіб станом на 20.11.2017 р. Для юридичних осіб ТАРИФИ для юридичних осіб станом на 20.11.2017 р.

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання