Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання

НАШІ ПОСЛУГИ

для депозитарної діяльності

Компанія надає повний комплекс депозитарних послуг на ринку цінних паперів, а саме:
— відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів;
— виконання облікових операцій з цінними паперами;
та інші послуги.

Компанія здійснює комплексне брокерське обслуговування на фондовому ринку України. У рамках укладеного договору клієнту надається можливість здійснювати повний набір брокерських операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

Компанія надає корпоративні послуги емітентам, а саме:
— організаційне та інформаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів;
— приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;
та інші послуги.