ПОСЛУГИ

Головна > ПОСЛУГИ

Компанія надає повний комплекс депозитарних послуг на ринку цінних паперів, а саме:

— відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів;
— виконання облікових операцій з цінними паперами;

та інші послуги.

Компанія здійснює комплексне брокерське обслуговування на фондовому ринку України.
У рамках укладеного договору клієнту надається можливість здійснювати повний набір брокерських операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

Компанія надає послуги щодо проведення Загальних зборів акціонерів (Зборів), а саме:
— розробку проекту порядку денного Зборів та проектів рішень;
— підготовку необхідних протоколів Наглядової ради;
— підготовку тексту повідомлення акціонерів про скликання зборів;

та інші послуги.

Компанія надає корпоративні послуги емітентам, а саме:

— організаційне та інформаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів;
— приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;

та інші послуги.

Компанія пропонує комплекс послуг з розкриття регулярної річної інформації та нерегулярної особливої інформації.

Компанія надає наступні консалтингові послуги:

  • Консалтинг із питань випуску та обігу цінних паперів;
  • Консалтинг щодо організації служби маркетингу на підприємстві, проведення маркетингових досліджень, реалізації маркетингових програм;
  • Консалтинг з юридичних питань.

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання