Корпоративне управління підприємством

Головна > ПОСЛУГИ > Корпоративне управління підприємством > Корпоративне управління підприємством

Акція!!!

Послуги корпоративного секретаря за 10 000 грн. в місяць!

Компанія надає корпоративні послуги емітентам, а саме:

— організаційне та інформаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі функції реєстраційної і лічильної комісії;
— приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;
— випуск цінних паперів;
— виконання функцій корпоративного секретаря;
— супроводження взаємодії з Національним депозитарієм України;

— підготовка річних і квартальних звітів та особливих інформацій до НКЦПФР;

— підготовка протоколів Наглядової ради;

— підготовка внутрішніх документів ПрАТ і ПАТ;

— підготовка звіту про зв’язки з країнами зони ризику;

— організація виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання