Торгівля цінними паперами

Головна > ПОСЛУГИ > Торгівля цінними паперами

Торгівля цінними паперами

Март 5, 2018

Компанія здійснює комплексне брокерське обслуговування на фондовому ринку України. У рамках укладеного договору клієнту надається можливість здійснювати повний набір брокерських операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Інформація про фінансові послуги для клієнта (депонента) торговця цінними паперами ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект -Інвестментс»

Світові індекси

Март 5, 2018

Фондовий (біржовий, ринковий) індекс – показник (деяке число), який характеризує якісний стан фондового ринку і є приблизною оцінкою його динаміки, тобто середнього рівня цін на акції, що вклю­чені до біржового лістингу, за станом на визначений момент часу. Інакше, ринковий індекс можна визначити як набір цінних паперів, ціни яких усереднюються для відбиття в цілому ситуації на [...]

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання