Світові індекси

Головна > ПОСЛУГИ > Торгівля цінними паперами > Світові індекси

Фондовий (біржовий, ринковий) індекс – показник (деяке число), який характеризує якісний стан фондового ринку і є приблизною оцінкою його динаміки, тобто середнього рівня цін на акції, що вклю­чені до біржового лістингу, за станом на визначений момент часу. Інакше, ринковий індекс можна визначити як набір цінних паперів, ціни яких усереднюються для відбиття в цілому ситуації на конкрет­ному ринку фінансових активів.

Причому важливим є не саме по собі абсолютне значення індексу, яке не несе у собі цінної інформації, а його відношення до тих значень, які він приймав раніше. Фондовий індекс також може розглядатись як деякий похід­ний цінний папір.

Виникнення першого формалізованого фондового індикатору – індексу Доу Джонса відноситься до другої половини ХІХ століття (1884 р.), коли акції розглядалися в першу чергу як об’єкт спекуля­цій, а між станом фондового ринку і станом економіки країни ще не простежувалось жодної обґрунтованої і доведеної вірогідної залеж­ності. Поява цього індексу підштовхнула до розвитку теорії серед­ніх показників курсів акцій і теорії Доу – теорії аналізу ринкових процесів, що базується на визначенні індексів Доу-Джонса, згідно якої підвищення або зниження курсу акцій дозволяє зробити висно­вок щодо рівня ділової активності на ринку фінансових активів та тенденцій її зміни.

Посилання на:

https://tables.finance.ua/ua/stock/indices/

Фондовий (біржовий, ринковий) індекс – показник (деяке число), який характеризує якісний стан фондового ринку і є приблизною оцінкою його динаміки, тобто середнього рівня цін на акції, що вклю­чені до біржового лістингу, за станом на визначений момент часу. Інакше, ринковий індекс можна визначити як набір цінних паперів, ціни яких усереднюються для відбиття в цілому ситуації на конкрет­ному ринку фінансових активів.

Причому важливим є не саме по собі абсолютне значення індексу, яке не несе у собі цінної інформації, а його відношення до тих значень, які він приймав раніше. Фондовий індекс також може розглядатись як деякий похід­ний цінний папір.

Виникнення першого формалізованого фондового індикатору – індексу Доу Джонса відноситься до другої половини ХІХ століття (1884 р.), коли акції розглядалися в першу чергу як об’єкт спекуля­цій, а між станом фондового ринку і станом економіки країни ще не простежувалось жодної обґрунтованої і доведеної вірогідної залеж­ності. Поява цього індексу підштовхнула до розвитку теорії серед­ніх показників курсів акцій і теорії Доу – теорії аналізу ринкових процесів, що базується на визначенні індексів Доу-Джонса, згідно якої підвищення або зниження курсу акцій дозволяє зробити висно­вок щодо рівня ділової активності на ринку фінансових активів та тенденцій її зміни.

Посилання на:

https://tables.finance.ua/ua/stock/indices/

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання