Апрель 4, 2018 / By adminerab

Із 01.01.2018 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII. Однак окремі його положення діятимуть із 01.05.2018, 01.07.2018 та 01.01.2019.

Згідно із «Прикінцевими та перехідними положеннями» цього Закону:

 1. До 01.07.2019 розміщення акцій приватним акціонерним товариством, зареєстрованим до дня набрання чинності цим Законом, може здійснюватися шляхом безпосередньої письмової пропозиції акцій такого акціонерного товариства заздалегідь визначеному колу осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може становити або перевищувати 150 осіб, а також серед акціонерів такого товариства.
 2. Базові проспекти емісії цінних паперів, зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом, є недійсними з дня набрання чинності цим Законом.
 3. Усі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, окрім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, які здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 4. Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.
 5. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» у частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

У разі якщо після дня набрання чинності цим Законом такими акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів, ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов’язані привести статут й інші внутрішні документи у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

 1. Акціонерні товариства не зобов’язані вносити зміни до свого найменування у зв’язку з унесенням цим Законом змін до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства».
 2. Положення ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до публічних акціонерних товариств під час прийняття ними рішення про зміну типу товариства, за умови, якщо:

1) статутом такого товариства передбачено функціонування й створено наглядову раду та її комітети;

2) статутом такого товариства передбачено та сформовано наглядову раду шляхом кумулятивного голосування;

3) статутом такого товариства передбачено та наглядова рада такого товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб.

У разі прийняття публічним акціонерним товариством рішення про зміну типу товариства до такого акціонерного товариства вимоги щодо розкриття інформації, передбачені абз. 1 ч. 8 ст. 40 й абз. 1 ч. 4 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», застосовуються з дати прийняття ним рішення про зміну типу товариства.

 1. Статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом:
 • для публічних акціонерних товариств і банків — до 01 січня 2019 року;
 • для решти акціонерних товариств — до 01 січня 2020 року.
 1. Зміни, унесені цим Законом до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» щодо відомостей, які додатково мають бути оприлюднені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, застосовуються до відомостей, що виникнуть після дня набрання чинності цим Законом.

 

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання