Депозитарна діяльність депозитарної установи

Головна > ПОСЛУГИ > Депозитарна діяльність депозитарної установи > Депозитарна діяльність депозитарної установи

ТОВ «ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» — депозитарна установа, що здійснює депозитарну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України”, Положення про провадження депозитарної діяльності, інших норм діючого законодавства України, внутрішніх документів Депозитарної установи та на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Послуги Емітентам

Депозитарна установа ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» пропонує повний комплекс депозитаних послуг емітентам з обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а саме:

 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
 • Відкриття та обслуговування рахунків власникам в процесі розміщення акцій та облігацій емітента;
 • Переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи;
 • Обслуговування корпоративних операцій емітента;
 • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору, в тому числі повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
 • Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору;
 • Забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
 • Надання реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів (повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проведення загальних зборів, для отримання інформації про власників значних пакетів акцій та інші випадки передбачені законодавством);
 • Підготовка та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

Послуги, що надаються  фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС»:

Послуги, що надаються фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) з обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами на підставі договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах:

 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
 • Відкриття/ закриття рахунку у цінних паперах;
 • Внесення змін до рахунку у цінних паперах;
 • Обслуговування облікових операцій по рахунку клієнта;
 • Блокування/розблокування цінних паперів;
 • Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками корпоративних операцій емітента;
 • Інформаційне обслуговування депонентів, а саме видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • Посвідчення довіреностей від фізичних осіб — депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • Забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
 • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства на підставі відповідного договору, в т. ч. надання реєстру (переліку) власників цінних паперів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, як уповноваженої особа на надання реєстру (переліку) відповідно до діючого законавства;
 • Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерів, що скликаються акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства на підставі відповідного договору.

Переваги співпраці з ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС»:

 • Великий досвід роботи на фондовому та фінансовому ринках – з 1996 року;
 • бездоганна репутація фахівців, професіоналізм;
 • сумлінне виконання норм чинного законодавства, дотримання пруденційних показників;
 • якісне, швидке та висококваліфіковане обслуговування;
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта, який дозволяє врахувати будь-які запити, побажання і виявити основні потреби;
 • повна конфіденційність;
 • лояльна та гнучка тарифна політика на депозитарні послуги.

ТОВ «ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» — депозитарна установа, що здійснює депозитарну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Закону України  “Про депозитарну систему України”, Положення про провадження депозитарної діяльності, інших норм діючого законодавства України, внутрішніх документів Депозитарної установи та на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Послуги Емітентам

Депозитарна установа ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС» пропонує повний комплекс депозитаних послуг емітентам з обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а саме:

 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
 • Відкриття та обслуговування рахунків власникам в процесі розміщення акцій та облігацій емітента;
 • Переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи;
 • Обслуговування корпоративних операцій емітента;
 • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору, в тому числі повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
 • Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору;
 • Забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
 • Надання реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів (повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проведення загальних зборів, для отримання інформації про власників значних пакетів акцій та інші випадки передбачені законодавством);
 • Підготовка та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

Послуги, що надаються  фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) депозитарною установою ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС»:

Послуги, що надаються фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) з обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами на підставі договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах:

 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
 • Відкриття/ закриття рахунку у цінних паперах;
 • Внесення змін до рахунку у цінних паперах;
 • Обслуговування облікових операцій по рахунку клієнта;
 • Блокування/розблокування цінних паперів;
 • Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками корпоративних операцій емітента;
 • Інформаційне обслуговування депонентів, а саме видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • Посвідчення довіреностей від фізичних осіб — депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • Забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
 • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства на підставі відповідного договору, в т. ч. надання реєстру (переліку) власників цінних паперів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, як уповноваженої особа на надання реєстру (переліку) відповідно до діючого законавства;
 • Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерів, що скликаються акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства на підставі відповідного договору.

Переваги співпраці з ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ «ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС»:

 • Великий досвід роботи на фондовому та фінансовому ринках – з 1996 року;
 • бездоганна репутація фахівців, професіоналізм;
 • сумлінне виконання норм чинного законодавства, дотримання пруденційних показників;
 • якісне, швидке та висококваліфіковане обслуговування;
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта, який дозволяє врахувати будь-які запити, побажання і виявити основні потреби;
 • повна конфіденційність;
 • лояльна та гнучка тарифна політика на депозитарні послуги.

 

Зверніться до нас, якщо у вас є будь-які запитання